Nomination List

Week-8 Nomination List
Ajay
Akhil
Hamida
Anil
Ashu Reddy
Week-6 Nomination List
Ajay
Bindu Madhavi
Hamida
Nataraj
Mahesh Vitta
Shiva
Sravanthi
Mitraaw
Nataraj
Ashu Reddy
Week-5 Nomination List
Bindu Madhavi
Tejaswi Madivada
Ariyana Glory
Shiva
Sravanthi
Anil Rathod
Mitraaw Sharma